Tot slot

Dank u!

Ik dank u hartelijk dat u de tijd nam om uw ideeën over de toekomst van de Westlandse winkelgebieden te delen. Dit is belangrijke informatie, die ons helpt om te zorgen dat Westland een prettige gemeente is en blijft om te wonen, winkelen, ondernemen, werken en recreëren. Wij rekenen op veel response vanuit de samenleving, mocht dat tegenvallen dan stellen we de enquête op een later tijdstip nogmaals open.

DTNP verwerkt alle informatie tot een advies aan het college in de vorm van een nieuwe detailhandelsvisie. Daarna is het aan de gemeenteraad van Westland om de definitieve visie aan het einde van dit jaar vast te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Wethouder Albert Abee