Maasdijk-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Het centrumgebied van Maasdijk ligt aan het Oranjeplein rond de Plus-supermarkt. Verder zijn hier nog wat dagelijkse functies gevestigd, zoals de bakker, Poolse supermarkt, snackbar, kapper, chiropractor, etc. Deze compacte opzet met goede zichtrelaties is in principe een goede basis. Door het vertrek van de drogist en de fietsenzaak is er toch leegstand ontstaan. De inrichting van de openbare ruimte (parkeren, rijbaan, verblijfsruimte) is wat versnipperd. De ondernemers zien hier graag een meer functionele, centrale pleinruimte ontstaan.

Het recent gemoderniseerde winkelcentrum Koningshoek in Maassluis is voor de inwoners van Maasdijk dichtbij. Bovendien zijn er verspreid over Maasdijk, buiten het centrum, ook nog meerdere dagelijkse winkels gevestigd (o.a. bakker, slijter, slager). Het centrum is daarmee niet de enige locatie waar de inwoners van Maasdijk hun dagelijkse aankopen doen. Het weer vullen van leegstand met nieuwe winkels is een lastige opgave. Invulling door verplaatsing van winkels of invulling met andere functies (bijv. yogastudio, zorg, etc.) is realistischer.

Nabij het centrum komt op de oude locatie van schoolgebouw De Schakel een woonontwikkeling. Ook het gebied naast de supermarkt (overkant Nassaustraat) heeft in het bestemmingsplan nog ontwikkelmogelijkheden voor wonen. Mensen die wonen naast voorzieningen zijn daar als vanzelf op gericht. Voor de detailhandel is meer woonontwikkeling bij het centrum dan ook gewenst.

Vragen aan u

 1. Is het hoofdcircuit in bovenstaande kaart wat u betreft de juiste afbakening van het centrum: het gebied waar het de ambitie moet zijn om het volledig gevuld te houden met winkels en andere publieksgerichte functies? (Op de kaart klikken voor een volledig beeld.)
 2. Welke mogelijkheden ziet u om leegstand weer in te vullen?
 3. Hoe kan het centrum aantrekkelijker worden?

Kwintsheul-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

In 2018 is na zes jaar wachten weer een supermarkt geopend in Kwintsheul. Het gebied Kastanjehof bij de kerk aan de Kerkstraat functioneert daarmee weer als centrale dorpsvoorziening voor Kwintsheul. Naast de supermarkt zijn er aan hetzelfde plein nog functies als een bakker, een kapper en een uitzendbureau, maar ook een tandarts- en huisartsenpraktijk. Aan de overkant van de straat is dorpshuis Kastanjehof gevestigd. Verder zitten er buiten dit gebied aan de doorgaande weg nog wat functies (o.a. horeca, fietsenwinkel).

Het kleine inwonertal van het dorp en de ligging tussen Wateringen en Honselersdijk betekent dat de mogelijkheden in Kwintsheul beperkt zijn. DTNP adviseert vooral vast te houden aan de huidige, compacte en gemengde opzet van dit centrumgebied.

Vragen aan u

 1. Is het hoofdcircuit in bovenstaande kaart wat u betreft de juiste afbakening van het centrum: het gebied waar het de ambitie moet zijn om het volledig gevuld te houden met winkels en andere publieksgerichte functies? (Op de kaart klikken voor een volledig beeld.)
 2. Wat is na de komst van de supermarkt het belangrijkste aandachtspunt in het centrum?
 3. Hoe kan het centrum nog aantrekkelijker worden?

Poeldijk-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Het centrum van Poeldijk heeft met Jumbo en Action twee volwaardige trekkers. Verder zijn er, enigszins verspreid over het gebied tussen de Jan Barendselaan en de Rijsenburgerweg, nog circa 40 publieksfuncties gevestigd. Er is amper leegstand in het centrum. De meeste van de publieksfuncties zijn gevestigd aan de slingerende Voorstraat en worden afgewisseld met wonen. De grote trekkers liggen aan weerszijde van deze smalle historische straat. Aan de Jan Barendselaan (weg om het centrum) ligt redelijk op zichzelf een publieke plint met een gemengd aanbod. Aan de Rijsenburgerweg liggen naast de Jumbo nog twee grotere winkels (Doornekamp Wonen en Vis tweewielers). Al met al wordt Poeldijk-Centrum nu niet bepaald als compact en overzichtelijk ervaren. Aan de zuidkant van de Rijsenburgerweg wordt een blok woningen bijgebouwd.

Visie gemeente Westland

De gemeente heeft begin 2020 verschillende varianten bekeken voor de ontwikkeling van het centrumgebied van Poeldijk, en geeft de voorkeur aan het concentreren van horeca en detailhandel rond het middendeel van de Voorstraat (gebied tussen Jumbo, Action en restaurant Vrienden). In het oosten van de Voorstraat richting de kerk ligt de focus op maatschappelijke functies en het verenigingsleven (o.a. functies De Veiling). Het pand Voorstraat 88 heeft in deze ambitie een spilfunctie als ‘Huis van de Buurt’. De gemeente acht op deze ontwikkellocatie een maatschappelijke invulling wenselijk en denkt daarbij aan de bibliotheek en welzijnsfuncties.

Voorkeursvariant gemeente Westland

DTNP kan zich grotendeels vinden in de variant van de gemeente. Het toevoegen van een maatschappelijke functie op een centrale locatie past binnen de doelstellingen van compacte en gemengde centrumgebieden. De keuze voor de concentratie van nieuwe winkel- en horeca-ontwikkelingen nabij de publiekstrekkers en het centrale pleingebied is ook logisch. Deze keuze betekent bijvoorbeeld dat op termijn de publieksplint aan de Jan Barendselaan mag transformeren naar niet-publieke functies.

Hoofdcircuit

In de Voorstraat wisselen woningen en publieksfuncties elkaar af. Het zwaartepunt van een toekomstig compact en gemengd centrum zou logischerwijs liggen tussen de winkeltrekkers en het nieuwe maatschappelijke cluster met Huis van de Buurt en de kerk. Hoort het deel voorbij de Irenestraat volgens u nog bij het hoofdcircuit van het centrum of mogen hier op termijn ook niet-publieksfuncties vestigen?

Slager gaat open ter hoogte van Irenestraat

Vragen aan u

 1. Is het hoofdcircuit in bovenstaande kaart wat u betreft de juiste afbakening van het centrum: het gebied waar het de ambitie moet zijn om het volledig gevuld te houden met winkels en andere publieksgerichte functies? (Op de kaart klikken voor een volledig beeld.)
 2. Hoort het deel van de Voorstraat ten westen van de Irenestraat (gebied met vraagteken in de kaart) volgens u bij het hoofdcircuit van het centrum?
 3. Wat vindt u ervan als publieksfuncties en woningen elkaar afwisselen aan de Voorstraat?
 4. Wat is nu de leukste plek of functie in het centrum?
 5. Hoe kan het centrum nog aantrekkelijker worden?

Honselersdijk-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Het centrum van Honselersdijk bestaat uit circa 25 publieksfuncties in de omgeving van de Dijkstraat. Aan de noordzijde van de Dijkstraat richting rotonde is een concentratie van boodschappenaanbod, met onder andere de Albert Heijn-supermarkt, een drogist en een bakker. De aanwezigheid van de huisartsenpraktijk en apotheek is een goed voorbeeld van functiemenging in een centrumgebied.

De situatie in het centrum van Honselersdijk is wat betreft winkelaanbod al enige tijd redelijk stabiel. Wel is recent de kerk, die tussen de apotheek en cafetaria Treffers stond, gesloopt. Ook tegenover Albert Heijn ligt een braakliggend terrein. Deze twee grote open ruimtes zorgen momenteel voor een wat rommelige uitstraling tussen de Groenelaan en de rotonde. De Dijkstraat is verder een aantrekkelijk ogende straat.

Compact en gemengd?

In het bestemmingsplan van Honselersdijk ligt de centrumbestemming ongeveer vanaf de Readshop tot de rotonde. Binnen dit ‘centrumgebied’ is nu al een afwisseling van woonhuizen en publieksfuncties. Op de locatie van de voormalige kerk wordt een ‘Huis van de Buurt’ ontwikkeld, met functies zoals kinderopvang, bieb, welzijn, school, etc. Door deze ontwikkeling kan de parkeercapaciteit bij de supermarkt wat worden uitgebreid. Met het Huis van de Buurt wordt een goede stap gezet voor een gemengd centrumgebied en krijgt het centrum een centrale sociale plek.

Met Naaldwijk nabij heeft het centrum van Honselersdijk vooral een boodschappenfunctie voor de eigen inwoners. Met circa 7.700 inwoners is er voldoende draagvlak voor een basis-boodschappenaanbod, zoals nu reeds in Honselersdijk-Centrum aanwezig is. Een grote ‘krimpopgave’ is niet te verwachten. BIZ Honselersdijk geeft aan nu tevreden te zijn met het functioneren van het centrum en uit te kijken naar het nieuwe Huis van de Buurt. Ze zien liever geen nieuwe winkelmeters die mogelijk voor leegstand zorgen in het centrum. Investeren in het bestaande vastgoed heeft de voorkeur (‘liever betere meters dan meer meters’). Een ander aandachtspunt van de BIZ is om meer woonprogramma in en om het centrum toe te voegen. Tegenover de Albert Heijn heeft de BIZ dan ook liever woningen dan nieuwe winkelruimte.

Vragen aan u

 1. Is het hoofdcircuit in bovenstaande kaart wat u betreft de juiste afbakening van het centrum: het gebied waar het de ambitie moet zijn om het volledig gevuld te houden met winkels en andere publieksgerichte functies? (Op de kaart klikken voor een volledig beeld.)
 2. Wat vindt u ervan dat publieksfuncties en woningen elkaar afwisselen aan de Dijkstraat?
 3. Wat is nu de leukste plek of functie in het centrum?
 4. Hoe kan het centrum nog aantrekkelijker worden?

De Lier-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Het centrum van De Lier heeft een relatief simpele structuur, met de Hoofdstraat en het Oranjeplein. Het Oranjeplein heeft een functie als belangrijk bronpunt met het parkeren en de twee supermarkten. De Hoofdstraat is van oudsher het dorpslint, waar de Domkerk en wat historische panden een herkenbaar straatbeeld creëren. De laatste grote winkelontwikkeling in het centrum is begin 2016 het project ‘Winkelier’ geweest, waar Albert Heijn is gevestigd. De Action is toen in het pand van de oude Albert Heijn aan de Hoofdstraat getrokken. Met daarbij de Hema, drogisterijen en verswinkels is aan de Hoofdstraat ter hoogte van het Oranjeplein een sterk boodschappengebied gerealiseerd.

Sterk boodschappengebied

De Lier staat bekend als dorp met sterke lokale betrokkenheid. Dit is terug te zien in de ontwikkeling van koopstromen, winkelaanbod en omzet: die cijfers zijn relatief stabiel gebleven de laatste jaren. Toch is ook hier het aantal leegstaande panden iets toegenomen, ondanks dat er al panden zijn getransformeerd naar andere functies (o.a. Hoofdstraat 17, Raadhuisplein).

Compact en gemengd?

In het huidige bestemmingsplan ligt de ‘centrum’-bestemming op ongeveer 400 meter van de Hoofdstraat en op het Oranjeplein. Dat is best een groot gebied. Die centrumbestemming is vooral gericht op winkels, dienstverlening en horeca; commerciële functies. Functies zoals fysiotherapie, de bibliotheek, een partycentrum, etc. zijn dan ook vooral aan de randen van het centrum of elders in De Lier gevestigd. De Bodytec en een yogastudio zitten al wel meer centraal. Wonen op de begane grond is in de bestemming ‘Centrum’ niet toegestaan.

DTNP stelt voor de Hoofdstraat tussen de Van Weelystraat en de Kerklaan (huidig gebied met eenrichtingsverkeer) in te blijven zetten op een aaneengesloten publiek gebied. Hier komt zowel de boodschappenfunctie als de identiteit van De Lier (o.a. Domkerk) sterk naar voren. In dit gebied kunnen dan ook meer typen publieke functies mogelijk worden gemaakt. Bestaande functies buiten dit gebied mogen daar gewoon blijven bestaan. DTNP stelt voor daar wel transformatie naar bijvoorbeeld kleine kantoren en wonen toe te staan. Dit is bijvoorbeeld al gebeurd met Hoofdstraat 17 (voormalig Santé).

Vragen aan u

 1. Is het hoofdcircuit in bovenstaande kaart wat u betreft de juiste afbakening van het centrum: het gebied waar het de ambitie moet zijn om het volledig gevuld te houden met winkels en andere publieksgerichte functies? (Op de kaart klikken voor een volledig beeld.)
 2. Herkent u zich in bovenstaande beschrijving van het centrum van De Lier?
 3. Wat is nu de leukste plek of functie in het centrum?
 4. Hoe kan het centrum nog aantrekkelijker worden?

Monster-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Het centrum van Monster heeft met name een functie voor inwoners van Monster en Ter Heijde. Het centrum heeft een zeer sterke boodschappenfunctie met drie flinke supermarkten vlak bij elkaar. Vooral in de niet-dagelijkse winkelsector krimpen de bestedingen en het winkelaanbod de laatste jaren, met leegstand als gevolg. Onder andere Zeeman en Blokker zijn inmiddels uit het centrum verdwenen.

Monster en ‘s-Gravenzande liggen dicht bij elkaar. Na jaren een bouwput te zijn geweest, functioneert het centrum van ‘s-Gravenzande nu weer volledig. Dat heeft de positie van Monster als vestigingslocatie niet verbeterd. Maar ook vóór de ontwikkeling van ‘s-Gravenzande waren er in Monster al ongeveer evenveel lege panden (12 lege panden in 2016). Zo staat het pand op de hoek Choorstraat-Kerkplein bijvoorbeeld al tijden leeg.

Ruimtelijke structuur centrum

De ruimtelijke structuur van het centrum is een ‘kruis’ (Molenstraat, Herenstraat, Zeestraat, Kerkplein), met centraal daarin de kerk. De zichtrelaties tussen de belangrijke winkellocaties zijn binnen deze structuur matig. Zo liggen de supermarkten bijvoorbeeld met de ingang aan de achterkant van de Molenstraat en zijn andere boodschappenwinkels, zoals Kruidvat en Hema, redelijk op zichzelf gelegen. Ook liggen er nog functies aan de doorgaande weg (Hortensiastraat). De gaten die vallen binnen deze structuur zijn naar verwachting niet meer met winkels in te vullen. Cultureel-maatschappelijke functies, zoals de bieb en het dorpshuis, liggen buiten de centrumstructuur.

Ontwikkelingen en visie gemeente en BIZ

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een visie op het centrum van Monster. Een belangrijk thema daarin is de herontwikkeling van het oude gemeentehuis aan de Choorstraat naar wonen. Voor het centrumgebied worden de Molenstraat en het Kerkplein aangeduid als gebied voor de ‘dagelijkse boodschap’ en de Zeestraat, Herenstraat en Hortensiastraat als gebied voor de ‘specifieke boodschap’ (zie afbeelding hieronder). Binnen het centrum wordt een grotere verblijfskwaliteit nagestreefd in de openbare ruimte (o.a. vergroening).

Slide uit presentatie Centrumvisie Monster van 14 november 2019

De BIZ Monster vraagt ook aandacht voor de eenheid van uitstraling in inrichtingselementen en voor de parkeerdruk. Er is daarvoor een parkeeronderzoek uitgevoerd. Dit zijn zaken die verder worden behandeld in de gemeentelijke centrumvisie. Voor de Detailhandelsvisie zijn we vooral benieuwd naar uw mening over de afbakening van het centrum.

DTNP ziet vanuit de detailhandel de grootste opgave in het gevuld houden van het gebied binnen de paarse cirkel voor de ‘specifieke boodschappen’. Panden zoals die van de voormalige Zeeman en Blokker zijn niet zomaar weer ingevuld met winkels. Hoe denkt u daar over?

Vragen aan u

 1. Is het hoofdcircuit in bovenstaande kaart wat u betreft de juiste afbakening van het centrum: het gebied waar het de ambitie moet zijn om het volledig gevuld te houden met winkels en andere publieksgerichte functies? (Op de kaart klikken voor een volledig beeld.)
 2. Welke functies anders dan winkels zouden goed passen bij het gebied voor de ‘specifieke boodschap’ (Herenstraat, Zeestraat, Hortsensiastraat)?
 3. Wat is nu de leukste plek of functie in het centrum?
 4. Hoe kan het centrum nog aantrekkelijker worden?

Wateringen-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Wateringen-Centrum is na Naaldwijk en ‘s-Gravenzande het grootste centrumgebied van het Westland met circa 100 publieksfuncties. De afgelopen jaren is het aantal niet-dagelijkse winkels iets afgenomen en groeit de leegstand. De leegstand is in aantal panden wel veel kleiner dan in Naaldwijk en ‘s-Gravenzande.

Het centrum ligt aan en tussen de straten Plein en Herenstraat, van origine twee belangrijke straten in de verkeersstructuur van Wateringen. De Herenstraat is een gemengde straat, waar gericht voor de deur kan worden geparkeerd (stop & go-milieu). Plein is een straat met een aantal beeldbepalende monumentale panden en een mix van winkels en horeca. Hier is in de huidige situatie de meeste gezelligheid bij mooi weer. Tegelijkertijd is de middenberm van Plein een belangrijke parkeerlocatie. Tussen Plein en Herenstraat, in het gebied Vliethof, Gantelplein, Vleersteeg, is een groot deel van de boodschappenwinkels gevestigd (o.a. supermarkten). Hier staan grote, deels verouderde blokken winkelvastgoed met weinig samenhang (o.a. AH, Hema, Jumbo, Blokker).

Het ontbreekt in Wateringen-Centrum aan een centrale verblijfs- en ontmoetingsplek (terrassenplein, evenementenlocatie, etc.). De verkeersfunctie is erg aanwezig in het straatbeeld, parkeren domineert de openbare ruimte. Het horeca-aanbod en de terrassen zitten nu verspreid over het centrum en dragen daardoor niet optimaal bij aan de uitstraling en trekkracht van het centrumgebied.

Dorpsvisie Wateringen 2030

Voor het dorp Wateringen is recent een toekomstvisie opgesteld. Binnen die dorpsvisie is ook naar het centrum gekeken en zijn een aantal aandachtspunten en ontwikkellocaties aangewezen. Belangrijk gegeven is dat er ruimte is berekend voor enige uitbreiding van het aanbod aan supermarkten en daghoreca in Wateringen-Centrum. Ook is er woonprogramma beschikbaar. De gemeente is daarvoor met allerlei partijen in contact getreden om de (on)mogelijkheden en voorkeuren te bespreken. De verkeersfunctie blijkt op veel punten een complicerende factor. In de dorpsvisie beoogt de gemeente een aantrekkelijk centrum met een dorps karakter te realiseren. Daarvoor zijn de volgende opgaven benoemd:

 • Grotere verblijfskwaliteit en minder parkeren op Plein en Vliethof. Dat betekent onder andere meer groen op Plein. De parkeercapaciteit moet elders worden opgevangen.
 • Een herontwikkeling waar een parkeervoorziening en uitbreiding van supermarktaanbod kan worden gerealiseerd. Daarvoor is de hoek Heulweg/Dorpskade (o.a. oude Rabobank pand) een concrete optie. Een ontwikkeling daar zou ook transformatie van de rest van de Dorpskade mogelijk kunnen maken. Een ander gebied waar transformatie en verdichting wenselijk zou zijn, is de omgeving van het Gantelplein. Dit is tot nu toe een lastige opgave gebleken.
 • Een herontwikkeling van het gebied aan de noordkant van Plein richting Kerklaan. Hiermee zou de gemeente een betere entreefunctie en afbakening van het centrum willen creëren en mogelijk een aantrekkelijk woongebied bij het centrum toevoegen. Dit heeft minder prioriteit dan voorgaande twee punten.

Na de zomer zal de gemeente deze opgaven samen met de relevante partijen verder gaan uitwerken in een nota van uitgangspunten. In dat proces moet de haalbaarheid van ontwikkelingen duidelijk worden.

De BIZ Wateringen geeft aan vooral aandacht te willen voor de herontwikkeling en verdichting van het gebied Vliethof en Gantelplein, met als beoogd resultaat onder andere een prettig plein op het Vliethof.

Inzichten DTNP

 • Wateringen-Centrum is kansrijk als compleet dorpscentrum, maar heeft ondanks een groeiend verzorgingsgebied last van de trends in de winkelsector en van een ingewikkelde centrumstructuur. Het is positief dat de gemeente in contact is met ondernemers, eigenaren en ontwikkelpartijen, en ontwikkellocaties heeft aangewezen. De mogelijkheden voor uitbreiding van woon-, horeca- en supermarktprogramma maakt herontwikkeling eerder haalbaar, ondanks de verkeerskundige uitdagingen. Een toevoeging van winkelmeters is iets, waar in een centrum met groeiende leegstand, zorgvuldig mee om moet worden gegaan .
 • Deze detailhandelsvisie valt midden in een lopend proces in Wateringen. Wat de precieze afbakening van het centrum wordt, is deels afhankelijk van welke ontwikkeling van de grond komt. Het huidige bestemmingsplan maakt onderscheid tussen het gebied Herenstraat (gemengde bestemming) en Plein, Vliethof en Gantelplein (centrumbestemming). Dat kan worden voortgezet, waarbij de Herenstraat een gemengd ‘stop&go’-profiel heeft en het overige centrum de functie als boodschappen- en verblijfsgebied. Voor de Herenstraat is het logisch deze tot Valkenlaan/Tolland als stop&go-straat te beschouwen.
 • Vanuit het idee van toekomstbestendigheid is ook aandacht gewenst voor maatschappelijke functies. Een verplaatsing van de bibliotheek naar het centrum zou bijvoorbeeld winst zijn.

Vragen aan u

 1. Herkent u zich in bovenstaande beschrijving van Wateringen-Centrum?
 2. Op welke locaties hebben supermarkten volgens u de grootste meerwaarde voor andere winkels?
 3. Hoe kijkt u naar de functie van de Herenstraat?
 4. Wat is nu de leukste plek of functie in het centrum?
 5. Hoe kan het centrum nog aantrekkelijker worden?

‘s-Gravenzande-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Het centrum van ‘s-Gravenzande in 2016

Van alle centra in de gemeente is het centrum van ‘s-Gravenzande het meest veranderd de laatste jaren. Het centrumplan heeft een hele nieuwe straat gecreëerd, waar ook nog eens twee grote supermarkten zitten. Hierdoor is het druktebeeld in het centrum veranderd. Dat zorgt ervoor dat panden in de andere straten anders worden beoordeeld (wat is de beste plek voor mijn zaak?). Hierdoor is een proces van verplaatsing op gang gekomen.

De belangrijkste opgave in dit centrum is om versnippering van publieksfuncties tegen te gaan en dus de transitie naar een meer gemengd en compact centrum goed te begeleiden. Dat die transitie nog volop gaande is, is te zien aan het aantal leegstaande panden die verspreid over het centrum te vinden zijn, ook op goede locaties. Na Naaldwijk heeft ‘s-Gravenzande de meeste leegstand.

Centrumvisie: dorpscentrum van de toekomst

Recent heeft DTNP voor de BIZ ‘s-Gravenzande een centrumvisie opgesteld. Sindsdien is fase 3 van het centrumplan opgeleverd. De belangrijkste conclusies van de centrumvisie zijn volgens DTNP in 2020 nog relevant:

 • Het centrum heeft een sterke boodschappenfunctie, met moderne supermarkten midden in het centrum, een aantrekkelijk en centraal gelegen horecaplein met speeltoestel en er wonen een groot aantal inwoners omheen. Dat is een goede positie.
 • In verhouding tot de nieuwe boodschappenstraat en het Marktplein heeft de Langestraat een weinig duidelijk profiel, daardoor is deze straat wat kwetsbaar geworden. Een concrete verbetering van het centrum zou zijn om de bibliotheek naar de Langestraat te verplaatsen (bijv. oude gemeentehuis). Ook in het bezoekgemak van de Langestraat zouden verbeteringen wenselijk zijn.
 • In een groot gebied rond het centrum zijn er nu nog mogelijkheden voor winkelontwikkelingen in het bestemmingsplan. Denk aan gebieden als Zandeveltplein, Vaartplein, Van de Kasteelestraat en uitlopers van de Langestraat. In deze gebieden kunnen de huidige functies blijven bestaan, maar dragen nieuwe winkelontwikkelingen niet bij aan een compact, gevuld centrum. Lege winkelruimte in die gebieden kan eventueel worden getransformeerd naar wonen, zoals al gebeurd is in de Van de Kasteelestraat.

Vragen aan u

 1. Is het hoofdcircuit in bovenstaande kaart wat u betreft de juiste afbakening van het centrum: het gebied waar het de ambitie moet zijn om het volledig gevuld te houden met winkels en andere publieksgerichte functies? (Op de kaart klikken voor een volledig beeld.)
 2. Wat zou volgens u het middendeel van de Langestraat aantrekkelijker maken? (tussen Van de Kasteelestraat en Marktplein)
 3. Wat is nu de leukste plek of functie in het centrum?
 4. Hoe kan het centrum nog aantrekkelijker worden?

Naaldwijk-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Van alle centrumgebieden in de gemeente heeft het centrum van Naaldwijk de grootste opgave. Hier is de krimp van bestedingen in en het aanbod aan niet-dagelijkse winkels het grootst.

Verzorgingsfunctie voor de gemeente

In alle beleidsstukken staat het centrum van Naaldwijk aangeduid als het gemeente- verzorgende centrum. De centrale ligging maakt dat ook een logische keuze. Dat vraagt om ander aanbod dan in de andere plaatsen van de gemeente. Traditioneel gezien deed Naaldwijk-Centrum dat door een sterk ‘recreatief winkelaanbod’ (bijv. V&D, C&A, Coolcat, etc.). Het probleem is dat nou net dit type aanbod in dit type centrum het lastig heeft door het veranderende koopgedrag. Dit is het aanbod waar het hoofdcircuit van Naaldwijk-Centrum nog voor een groot deel mee is gevuld (bijv. H&M, Esprit, etc.). De belangrijkste uitzondering is het Wilhelminaplein, waar de horecafunctie steeds beter tot zijn recht komt. Andere typen publieksfuncties zitten nu vooral nog aan de randen van, of zelfs buiten het centrum.

Centrumvisie

Recent stelde DTNP in opdracht van de BIZ een centrumvisie op voor de toekomstige ontwikkeling van het centrum. DTNP acht die op hoofdlijnen nog actueel:

 • Het hoofdcircuit van het centrum (De Tuinen, Heerenstraat, Wilhelminaplein, Rembrandtstraat, Molenstraat) is redelijk compact en biedt verschillende soorten vestigingsmilieus. Het horecaplein en het winkelrondje Heerenstraat-De Tuinen liggen direct naast elkaar. De Rembrandtstraat met het Van Tijnplein en het Havenplein maakt kort (auto)bezoek mogelijk. De Molenstraat heeft een trekker met de Jumbo en sluit weer aan op De Tuinen.
 • Door de bouw van de Jumbo Foodmarkt verdwijnt op termijn de Jumbo bij de Molenstraat. In deze straat is het al enige tijd lastig om winkelruimte gevuld te houden. Sinds het vertrek van de Kruidvat is het er een stuk minder druk. Wanneer de Jumbo hier vertrekt verslechtert de positie van de Molenstraat nog verder. In de centrumvisie van de BIZ wordt hier een ‘gemengde centrumstraat‘ nagestreefd, waar veel meer functies mogelijk worden dan winkels en daghoreca. De inpassing van een publiekstrekker in dit gebied zou het nodige perspectief bieden.
 • De belangrijkste opgaven voor Naaldwijk zijn om het hoofdcircuit van het centrum te vullen én een bovenlokale functie te behouden. Verplaatsing van winkels (concentratie) kan daaraan bijdragen, maar DTNP denkt dat daarvoor ook andere functies dan winkels nodig zijn. Functies zoals het theater, een muziekschool, baliefuncties, de bibliotheek, etc. Ook de ligging van het gemeentehuis in de nabijheid van het centrum helpt daar bijvoorbeeld aan mee.
 • Een functie voor de hele gemeente betekent dat bezoekers uit andere plaatsen met de auto naar Naaldwijk-Centrum moeten kunnen komen (bezoekgemak). Dat is aan de kant van De Tuinen belangrijk, maar ook zeker aan de kant van de Rembrandtstraat. Daar kan een aantrekkelijk ‘stop & go’-milieu ontstaan, voor een brede mix van doelgericht bezochte functies (verszaken, kledingreparatie, fietsenmaker, kapper etc.). Het Van Tijnplein is net heringericht en die locatie is zeer geschikt voor ‘even snel’ parkeren of de fiets stallen. Voorwaarde is dan wel dat de blauwe zone goed wordt gehandhaafd. Ondernemers en werknemers staan zelf ook nog te vaak op deze belangrijke bezoekersplaatsen.
 • Publieksfuncties in de randgebieden, zoals de Prins Hendrikstraat, Dijkweg, Verdilaan, Patijnenburg, Pr. Julianastraat, etc. voegen minder toe aan een compact en gemengd centrum. Hier zijn in principe geen nieuwe winkelontwikkelingen gewenst en kan de mogelijkheid worden geboden om te transformeren naar niet-publieke functies.

Vragen aan u

 1. Is het hoofdcircuit in bovenstaande kaart wat u betreft de juiste afbakening van het centrum: het gebied waar het de ambitie moet zijn om het volledig gevuld te houden met winkels en andere publieksgerichte functies? (Op de kaart klikken voor een volledig beeld.)
 2. Welke niet-winkelfuncties ziet u graag landen in Naaldwijk-Centrum?
 3. Hoe denkt u over de toekomst van de Molenstraat als onderdeel van het hoofdcircuit?
 4. Wat is nu de leukste plek of functie in het centrum?
 5. Hoe kan het centrum nog aantrekkelijker worden?

Winkelstructuur gemeente

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Waarom een visie op de winkelstructuur?

Het nut van een visie is dat de gemeente daar nieuwe initiatieven aan kan toetsen. Of een nieuwe ontwikkeling wel of niet gewenst is kan verschillen per locatie. Daarvoor is het nuttig de gewenste ‘functie en positie’ van de verschillende centrumgebieden in de gemeente te benoemen: ofwel de visie op de gewenste winkelstructuur. Het verzorgingsgebied van een centrum, ofwel het aantal inwoners dat gericht is op dit centrum, is daarvoor vaak bepalend.

Wat stond er in voorgaande visies?

De Detailhandelsvisie van de gemeente uit 2009 en de Retailvisie van MKB Westland uit 2016 doen beide uitspraken over de gewenste winkelstructuur. Deze visies worden hier kort beschreven.

Het doel van de Detailhandelsvisie gemeente Westland 2009 is dat de verschillende Westlandse kernen hun eigen winkelvoorzieningen houden. In dit beleid kiest de gemeente voor de concentratie van winkels in de centrumgebieden. Binnen de winkelstructuur heeft het centrum van Naaldwijk een speciale rol als dé locatie voor winkels met een bovenlokaal karakter. In de overige plaatsen, met uitzondering van Ter Heijde en Heenweg, wordt een winkelaanbod nagestreefd dat past bij de omvang van de plaats. Daarbij geldt dat de gemeente in al deze negen kernen minimaal dagelijks winkelaanbod, zoals een supermarkt, wil behouden. Uitbreiding van de clusters van volumineuze winkels (o.a. woonwinkels, tuincentra, bouwmarkten), zoals woonboulevard Naaldwijk, is niet gewenst, om overaanbod te voorkomen.

In de Retailvisie Westland uit 2016 van MKB Westland worden geen radicaal andere keuzes gemaakt dan in het beleid van de gemeente uit 2009. Wel worden die keuzes verder aangescherpt, bij de tijd gebracht en geconcretiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld benoemd dat de ambities voor Naaldwijk als recreatief winkelcentrum met een functie voor meer dan de eigen kern een veel grotere uitdaging zijn geworden sinds 2009. De andere acht centra in de gemeente zijn opgedeeld in categorieën, die passen bij het verzorgingsgebied van het centrum (zie kaart hierboven): lokaal compleet (‘s-Gravenzande en Wateringen), lokaal boodschappen (Monster en De Lier), lokaal basis (Honselersdijk en Poeldijk), en lokaal supermarkt (Maasdijk en Kwintsheul). Het dreigende leegstandsprobleem in verschillende centra wordt in deze visie benoemd en er worden compacte(re) centrumgebieden aangegeven.

Vraag aan u

 1. Vindt u het logisch om de komende jaren te blijven inzetten op de concentratie van nieuwe winkelontwikkelingen in de centrumgebieden?
 2. Vindt u het logisch om vast te houden aan de positionering van de centra zoals in de Retailvisie van MKB Westland?
 3. Hoe zou u het specifieke ‘profiel’ van uw lokale winkelgebied beschrijven?