Wateringen-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Wateringen-Centrum is na Naaldwijk en ‘s-Gravenzande het grootste centrumgebied van het Westland met circa 100 publieksfuncties. De afgelopen jaren is het aantal niet-dagelijkse winkels iets afgenomen en groeit de leegstand. De leegstand is in aantal panden wel veel kleiner dan in Naaldwijk en ‘s-Gravenzande.

Het centrum ligt aan en tussen de straten Plein en Herenstraat, van origine twee belangrijke straten in de verkeersstructuur van Wateringen. De Herenstraat is een gemengde straat, waar gericht voor de deur kan worden geparkeerd (stop & go-milieu). Plein is een straat met een aantal beeldbepalende monumentale panden en een mix van winkels en horeca. Hier is in de huidige situatie de meeste gezelligheid bij mooi weer. Tegelijkertijd is de middenberm van Plein een belangrijke parkeerlocatie. Tussen Plein en Herenstraat, in het gebied Vliethof, Gantelplein, Vleersteeg, is een groot deel van de boodschappenwinkels gevestigd (o.a. supermarkten). Hier staan grote, deels verouderde blokken winkelvastgoed met weinig samenhang (o.a. AH, Hema, Jumbo, Blokker).

Het ontbreekt in Wateringen-Centrum aan een centrale verblijfs- en ontmoetingsplek (terrassenplein, evenementenlocatie, etc.). De verkeersfunctie is erg aanwezig in het straatbeeld, parkeren domineert de openbare ruimte. Het horeca-aanbod en de terrassen zitten nu verspreid over het centrum en dragen daardoor niet optimaal bij aan de uitstraling en trekkracht van het centrumgebied.

Dorpsvisie Wateringen 2030

Voor het dorp Wateringen is recent een toekomstvisie opgesteld. Binnen die dorpsvisie is ook naar het centrum gekeken en zijn een aantal aandachtspunten en ontwikkellocaties aangewezen. Belangrijk gegeven is dat er ruimte is berekend voor enige uitbreiding van het aanbod aan supermarkten en daghoreca in Wateringen-Centrum. Ook is er woonprogramma beschikbaar. De gemeente is daarvoor met allerlei partijen in contact getreden om de (on)mogelijkheden en voorkeuren te bespreken. De verkeersfunctie blijkt op veel punten een complicerende factor. In de dorpsvisie beoogt de gemeente een aantrekkelijk centrum met een dorps karakter te realiseren. Daarvoor zijn de volgende opgaven benoemd:

 • Grotere verblijfskwaliteit en minder parkeren op Plein en Vliethof. Dat betekent onder andere meer groen op Plein. De parkeercapaciteit moet elders worden opgevangen.
 • Een herontwikkeling waar een parkeervoorziening en uitbreiding van supermarktaanbod kan worden gerealiseerd. Daarvoor is de hoek Heulweg/Dorpskade (o.a. oude Rabobank pand) een concrete optie. Een ontwikkeling daar zou ook transformatie van de rest van de Dorpskade mogelijk kunnen maken. Een ander gebied waar transformatie en verdichting wenselijk zou zijn, is de omgeving van het Gantelplein. Dit is tot nu toe een lastige opgave gebleken.
 • Een herontwikkeling van het gebied aan de noordkant van Plein richting Kerklaan. Hiermee zou de gemeente een betere entreefunctie en afbakening van het centrum willen creĆ«ren en mogelijk een aantrekkelijk woongebied bij het centrum toevoegen. Dit heeft minder prioriteit dan voorgaande twee punten.

Na de zomer zal de gemeente deze opgaven samen met de relevante partijen verder gaan uitwerken in een nota van uitgangspunten. In dat proces moet de haalbaarheid van ontwikkelingen duidelijk worden.

De BIZ Wateringen geeft aan vooral aandacht te willen voor de herontwikkeling en verdichting van het gebied Vliethof en Gantelplein, met als beoogd resultaat onder andere een prettig plein op het Vliethof.

Inzichten DTNP

 • Wateringen-Centrum is kansrijk als compleet dorpscentrum, maar heeft ondanks een groeiend verzorgingsgebied last van de trends in de winkelsector en van een ingewikkelde centrumstructuur. Het is positief dat de gemeente in contact is met ondernemers, eigenaren en ontwikkelpartijen, en ontwikkellocaties heeft aangewezen. De mogelijkheden voor uitbreiding van woon-, horeca- en supermarktprogramma maakt herontwikkeling eerder haalbaar, ondanks de verkeerskundige uitdagingen. Een toevoeging van winkelmeters is iets, waar in een centrum met groeiende leegstand, zorgvuldig mee om moet worden gegaan .
 • Deze detailhandelsvisie valt midden in een lopend proces in Wateringen. Wat de precieze afbakening van het centrum wordt, is deels afhankelijk van welke ontwikkeling van de grond komt. Het huidige bestemmingsplan maakt onderscheid tussen het gebied Herenstraat (gemengde bestemming) en Plein, Vliethof en Gantelplein (centrumbestemming). Dat kan worden voortgezet, waarbij de Herenstraat een gemengd ‘stop&go’-profiel heeft en het overige centrum de functie als boodschappen- en verblijfsgebied. Voor de Herenstraat is het logisch deze tot Valkenlaan/Tolland als stop&go-straat te beschouwen.
 • Vanuit het idee van toekomstbestendigheid is ook aandacht gewenst voor maatschappelijke functies. Een verplaatsing van de bibliotheek naar het centrum zou bijvoorbeeld winst zijn.

Vragen aan u

 1. Herkent u zich in bovenstaande beschrijving van Wateringen-Centrum?
 2. Op welke locaties hebben supermarkten volgens u de grootste meerwaarde voor andere winkels?
 3. Hoe kijkt u naar de functie van de Herenstraat?
 4. Wat is nu de leukste plek of functie in het centrum?
 5. Hoe kan het centrum nog aantrekkelijker worden?
21 Commentaren
Oudste
Nieuwste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties