Poeldijk-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Het centrum van Poeldijk heeft met Jumbo en Action twee volwaardige trekkers. Verder zijn er, enigszins verspreid over het gebied tussen de Jan Barendselaan en de Rijsenburgerweg, nog circa 40 publieksfuncties gevestigd. Er is amper leegstand in het centrum. De meeste van de publieksfuncties zijn gevestigd aan de slingerende Voorstraat en worden afgewisseld met wonen. De grote trekkers liggen aan weerszijde van deze smalle historische straat. Aan de Jan Barendselaan (weg om het centrum) ligt redelijk op zichzelf een publieke plint met een gemengd aanbod. Aan de Rijsenburgerweg liggen naast de Jumbo nog twee grotere winkels (Doornekamp Wonen en Vis tweewielers). Al met al wordt Poeldijk-Centrum nu niet bepaald als compact en overzichtelijk ervaren. Aan de zuidkant van de Rijsenburgerweg wordt een blok woningen bijgebouwd.

Visie gemeente Westland

De gemeente heeft begin 2020 verschillende varianten bekeken voor de ontwikkeling van het centrumgebied van Poeldijk, en geeft de voorkeur aan het concentreren van horeca en detailhandel rond het middendeel van de Voorstraat (gebied tussen Jumbo, Action en restaurant Vrienden). In het oosten van de Voorstraat richting de kerk ligt de focus op maatschappelijke functies en het verenigingsleven (o.a. functies De Veiling). Het pand Voorstraat 88 heeft in deze ambitie een spilfunctie als ‘Huis van de Buurt’. De gemeente acht op deze ontwikkellocatie een maatschappelijke invulling wenselijk en denkt daarbij aan de bibliotheek en welzijnsfuncties.

Voorkeursvariant gemeente Westland

DTNP kan zich grotendeels vinden in de variant van de gemeente. Het toevoegen van een maatschappelijke functie op een centrale locatie past binnen de doelstellingen van compacte en gemengde centrumgebieden. De keuze voor de concentratie van nieuwe winkel- en horeca-ontwikkelingen nabij de publiekstrekkers en het centrale pleingebied is ook logisch. Deze keuze betekent bijvoorbeeld dat op termijn de publieksplint aan de Jan Barendselaan mag transformeren naar niet-publieke functies.

Hoofdcircuit

In de Voorstraat wisselen woningen en publieksfuncties elkaar af. Het zwaartepunt van een toekomstig compact en gemengd centrum zou logischerwijs liggen tussen de winkeltrekkers en het nieuwe maatschappelijke cluster met Huis van de Buurt en de kerk. Hoort het deel voorbij de Irenestraat volgens u nog bij het hoofdcircuit van het centrum of mogen hier op termijn ook niet-publieksfuncties vestigen?

Slager gaat open ter hoogte van Irenestraat

Vragen aan u

  1. Is het hoofdcircuit in bovenstaande kaart wat u betreft de juiste afbakening van het centrum: het gebied waar het de ambitie moet zijn om het volledig gevuld te houden met winkels en andere publieksgerichte functies? (Op de kaart klikken voor een volledig beeld.)
  2. Hoort het deel van de Voorstraat ten westen van de Irenestraat (gebied met vraagteken in de kaart) volgens u bij het hoofdcircuit van het centrum?
  3. Wat vindt u ervan als publieksfuncties en woningen elkaar afwisselen aan de Voorstraat?
  4. Wat is nu de leukste plek of functie in het centrum?
  5. Hoe kan het centrum nog aantrekkelijker worden?