Naaldwijk-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Van alle centrumgebieden in de gemeente heeft het centrum van Naaldwijk de grootste opgave. Hier is de krimp van bestedingen in en het aanbod aan niet-dagelijkse winkels het grootst.

Verzorgingsfunctie voor de gemeente

In alle beleidsstukken staat het centrum van Naaldwijk aangeduid als het gemeente- verzorgende centrum. De centrale ligging maakt dat ook een logische keuze. Dat vraagt om ander aanbod dan in de andere plaatsen van de gemeente. Traditioneel gezien deed Naaldwijk-Centrum dat door een sterk ‘recreatief winkelaanbod’ (bijv. V&D, C&A, Coolcat, etc.). Het probleem is dat nou net dit type aanbod in dit type centrum het lastig heeft door het veranderende koopgedrag. Dit is het aanbod waar het hoofdcircuit van Naaldwijk-Centrum nog voor een groot deel mee is gevuld (bijv. H&M, Esprit, etc.). De belangrijkste uitzondering is het Wilhelminaplein, waar de horecafunctie steeds beter tot zijn recht komt. Andere typen publieksfuncties zitten nu vooral nog aan de randen van, of zelfs buiten het centrum.

Centrumvisie

Recent stelde DTNP in opdracht van de BIZ een centrumvisie op voor de toekomstige ontwikkeling van het centrum. DTNP acht die op hoofdlijnen nog actueel:

  • Het hoofdcircuit van het centrum (De Tuinen, Heerenstraat, Wilhelminaplein, Rembrandtstraat, Molenstraat) is redelijk compact en biedt verschillende soorten vestigingsmilieus. Het horecaplein en het winkelrondje Heerenstraat-De Tuinen liggen direct naast elkaar. De Rembrandtstraat met het Van Tijnplein en het Havenplein maakt kort (auto)bezoek mogelijk. De Molenstraat heeft een trekker met de Jumbo en sluit weer aan op De Tuinen.
  • Door de bouw van de Jumbo Foodmarkt verdwijnt op termijn de Jumbo bij de Molenstraat. In deze straat is het al enige tijd lastig om winkelruimte gevuld te houden. Sinds het vertrek van de Kruidvat is het er een stuk minder druk. Wanneer de Jumbo hier vertrekt verslechtert de positie van de Molenstraat nog verder. In de centrumvisie van de BIZ wordt hier een ‘gemengde centrumstraat‘ nagestreefd, waar veel meer functies mogelijk worden dan winkels en daghoreca. De inpassing van een publiekstrekker in dit gebied zou het nodige perspectief bieden.
  • De belangrijkste opgaven voor Naaldwijk zijn om het hoofdcircuit van het centrum te vullen én een bovenlokale functie te behouden. Verplaatsing van winkels (concentratie) kan daaraan bijdragen, maar DTNP denkt dat daarvoor ook andere functies dan winkels nodig zijn. Functies zoals het theater, een muziekschool, baliefuncties, de bibliotheek, etc. Ook de ligging van het gemeentehuis in de nabijheid van het centrum helpt daar bijvoorbeeld aan mee.
  • Een functie voor de hele gemeente betekent dat bezoekers uit andere plaatsen met de auto naar Naaldwijk-Centrum moeten kunnen komen (bezoekgemak). Dat is aan de kant van De Tuinen belangrijk, maar ook zeker aan de kant van de Rembrandtstraat. Daar kan een aantrekkelijk ‘stop & go’-milieu ontstaan, voor een brede mix van doelgericht bezochte functies (verszaken, kledingreparatie, fietsenmaker, kapper etc.). Het Van Tijnplein is net heringericht en die locatie is zeer geschikt voor ‘even snel’ parkeren of de fiets stallen. Voorwaarde is dan wel dat de blauwe zone goed wordt gehandhaafd. Ondernemers en werknemers staan zelf ook nog te vaak op deze belangrijke bezoekersplaatsen.
  • Publieksfuncties in de randgebieden, zoals de Prins Hendrikstraat, Dijkweg, Verdilaan, Patijnenburg, Pr. Julianastraat, etc. voegen minder toe aan een compact en gemengd centrum. Hier zijn in principe geen nieuwe winkelontwikkelingen gewenst en kan de mogelijkheid worden geboden om te transformeren naar niet-publieke functies.

Vragen aan u

  1. Is het hoofdcircuit in bovenstaande kaart wat u betreft de juiste afbakening van het centrum: het gebied waar het de ambitie moet zijn om het volledig gevuld te houden met winkels en andere publieksgerichte functies? (Op de kaart klikken voor een volledig beeld.)
  2. Welke niet-winkelfuncties ziet u graag landen in Naaldwijk-Centrum?
  3. Hoe denkt u over de toekomst van de Molenstraat als onderdeel van het hoofdcircuit?
  4. Wat is nu de leukste plek of functie in het centrum?
  5. Hoe kan het centrum nog aantrekkelijker worden?
34 Commentaren
Oudste
Nieuwste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties