Monster-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Het centrum van Monster heeft met name een functie voor inwoners van Monster en Ter Heijde. Het centrum heeft een zeer sterke boodschappenfunctie met drie flinke supermarkten vlak bij elkaar. Vooral in de niet-dagelijkse winkelsector krimpen de bestedingen en het winkelaanbod de laatste jaren, met leegstand als gevolg. Onder andere Zeeman en Blokker zijn inmiddels uit het centrum verdwenen.

Monster en ‘s-Gravenzande liggen dicht bij elkaar. Na jaren een bouwput te zijn geweest, functioneert het centrum van ‘s-Gravenzande nu weer volledig. Dat heeft de positie van Monster als vestigingslocatie niet verbeterd. Maar ook vóór de ontwikkeling van ‘s-Gravenzande waren er in Monster al ongeveer evenveel lege panden (12 lege panden in 2016). Zo staat het pand op de hoek Choorstraat-Kerkplein bijvoorbeeld al tijden leeg.

Ruimtelijke structuur centrum

De ruimtelijke structuur van het centrum is een ‘kruis’ (Molenstraat, Herenstraat, Zeestraat, Kerkplein), met centraal daarin de kerk. De zichtrelaties tussen de belangrijke winkellocaties zijn binnen deze structuur matig. Zo liggen de supermarkten bijvoorbeeld met de ingang aan de achterkant van de Molenstraat en zijn andere boodschappenwinkels, zoals Kruidvat en Hema, redelijk op zichzelf gelegen. Ook liggen er nog functies aan de doorgaande weg (Hortensiastraat). De gaten die vallen binnen deze structuur zijn naar verwachting niet meer met winkels in te vullen. Cultureel-maatschappelijke functies, zoals de bieb en het dorpshuis, liggen buiten de centrumstructuur.

Ontwikkelingen en visie gemeente en BIZ

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een visie op het centrum van Monster. Een belangrijk thema daarin is de herontwikkeling van het oude gemeentehuis aan de Choorstraat naar wonen. Voor het centrumgebied worden de Molenstraat en het Kerkplein aangeduid als gebied voor de ‘dagelijkse boodschap’ en de Zeestraat, Herenstraat en Hortensiastraat als gebied voor de ‘specifieke boodschap’ (zie afbeelding hieronder). Binnen het centrum wordt een grotere verblijfskwaliteit nagestreefd in de openbare ruimte (o.a. vergroening).

Slide uit presentatie Centrumvisie Monster van 14 november 2019

De BIZ Monster vraagt ook aandacht voor de eenheid van uitstraling in inrichtingselementen en voor de parkeerdruk. Er is daarvoor een parkeeronderzoek uitgevoerd. Dit zijn zaken die verder worden behandeld in de gemeentelijke centrumvisie. Voor de Detailhandelsvisie zijn we vooral benieuwd naar uw mening over de afbakening van het centrum.

DTNP ziet vanuit de detailhandel de grootste opgave in het gevuld houden van het gebied binnen de paarse cirkel voor de ‘specifieke boodschappen’. Panden zoals die van de voormalige Zeeman en Blokker zijn niet zomaar weer ingevuld met winkels. Hoe denkt u daar over?

Vragen aan u

  1. Is het hoofdcircuit in bovenstaande kaart wat u betreft de juiste afbakening van het centrum: het gebied waar het de ambitie moet zijn om het volledig gevuld te houden met winkels en andere publieksgerichte functies? (Op de kaart klikken voor een volledig beeld.)
  2. Welke functies anders dan winkels zouden goed passen bij het gebied voor de ‘specifieke boodschap’ (Herenstraat, Zeestraat, Hortsensiastraat)?
  3. Wat is nu de leukste plek of functie in het centrum?
  4. Hoe kan het centrum nog aantrekkelijker worden?

31 Commentaren
Oudste
Nieuwste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties