Maasdijk-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Het centrumgebied van Maasdijk ligt aan het Oranjeplein rond de Plus-supermarkt. Verder zijn hier nog wat dagelijkse functies gevestigd, zoals de bakker, Poolse supermarkt, snackbar, kapper, chiropractor, etc. Deze compacte opzet met goede zichtrelaties is in principe een goede basis. Door het vertrek van de drogist en de fietsenzaak is er toch leegstand ontstaan. De inrichting van de openbare ruimte (parkeren, rijbaan, verblijfsruimte) is wat versnipperd. De ondernemers zien hier graag een meer functionele, centrale pleinruimte ontstaan.

Het recent gemoderniseerde winkelcentrum Koningshoek in Maassluis is voor de inwoners van Maasdijk dichtbij. Bovendien zijn er verspreid over Maasdijk, buiten het centrum, ook nog meerdere dagelijkse winkels gevestigd (o.a. bakker, slijter, slager). Het centrum is daarmee niet de enige locatie waar de inwoners van Maasdijk hun dagelijkse aankopen doen. Het weer vullen van leegstand met nieuwe winkels is een lastige opgave. Invulling door verplaatsing van winkels of invulling met andere functies (bijv. yogastudio, zorg, etc.) is realistischer.

Nabij het centrum komt op de oude locatie van schoolgebouw De Schakel een woonontwikkeling. Ook het gebied naast de supermarkt (overkant Nassaustraat) heeft in het bestemmingsplan nog ontwikkelmogelijkheden voor wonen. Mensen die wonen naast voorzieningen zijn daar als vanzelf op gericht. Voor de detailhandel is meer woonontwikkeling bij het centrum dan ook gewenst.

Vragen aan u

  1. Is het hoofdcircuit in bovenstaande kaart wat u betreft de juiste afbakening van het centrum: het gebied waar het de ambitie moet zijn om het volledig gevuld te houden met winkels en andere publieksgerichte functies? (Op de kaart klikken voor een volledig beeld.)
  2. Welke mogelijkheden ziet u om leegstand weer in te vullen?
  3. Hoe kan het centrum aantrekkelijker worden?