Honselersdijk-Centrum

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Het centrum van Honselersdijk bestaat uit circa 25 publieksfuncties in de omgeving van de Dijkstraat. Aan de noordzijde van de Dijkstraat richting rotonde is een concentratie van boodschappenaanbod, met onder andere de Albert Heijn-supermarkt, een drogist en een bakker. De aanwezigheid van de huisartsenpraktijk en apotheek is een goed voorbeeld van functiemenging in een centrumgebied.

De situatie in het centrum van Honselersdijk is wat betreft winkelaanbod al enige tijd redelijk stabiel. Wel is recent de kerk, die tussen de apotheek en cafetaria Treffers stond, gesloopt. Ook tegenover Albert Heijn ligt een braakliggend terrein. Deze twee grote open ruimtes zorgen momenteel voor een wat rommelige uitstraling tussen de Groenelaan en de rotonde. De Dijkstraat is verder een aantrekkelijk ogende straat.

Compact en gemengd?

In het bestemmingsplan van Honselersdijk ligt de centrumbestemming ongeveer vanaf de Readshop tot de rotonde. Binnen dit ‘centrumgebied’ is nu al een afwisseling van woonhuizen en publieksfuncties. Op de locatie van de voormalige kerk wordt een ‘Huis van de Buurt’ ontwikkeld, met functies zoals kinderopvang, bieb, welzijn, school, etc. Door deze ontwikkeling kan de parkeercapaciteit bij de supermarkt wat worden uitgebreid. Met het Huis van de Buurt wordt een goede stap gezet voor een gemengd centrumgebied en krijgt het centrum een centrale sociale plek.

Met Naaldwijk nabij heeft het centrum van Honselersdijk vooral een boodschappenfunctie voor de eigen inwoners. Met circa 7.700 inwoners is er voldoende draagvlak voor een basis-boodschappenaanbod, zoals nu reeds in Honselersdijk-Centrum aanwezig is. Een grote ‘krimpopgave’ is niet te verwachten. BIZ Honselersdijk geeft aan nu tevreden te zijn met het functioneren van het centrum en uit te kijken naar het nieuwe Huis van de Buurt. Ze zien liever geen nieuwe winkelmeters die mogelijk voor leegstand zorgen in het centrum. Investeren in het bestaande vastgoed heeft de voorkeur (‘liever betere meters dan meer meters’). Een ander aandachtspunt van de BIZ is om meer woonprogramma in en om het centrum toe te voegen. Tegenover de Albert Heijn heeft de BIZ dan ook liever woningen dan nieuwe winkelruimte.

Vragen aan u

  1. Is het hoofdcircuit in bovenstaande kaart wat u betreft de juiste afbakening van het centrum: het gebied waar het de ambitie moet zijn om het volledig gevuld te houden met winkels en andere publieksgerichte functies? (Op de kaart klikken voor een volledig beeld.)
  2. Wat vindt u ervan dat publieksfuncties en woningen elkaar afwisselen aan de Dijkstraat?
  3. Wat is nu de leukste plek of functie in het centrum?
  4. Hoe kan het centrum nog aantrekkelijker worden?
13 Commentaren
Oudste
Nieuwste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties