Winkelstructuur gemeente

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Waarom een visie op de winkelstructuur?

Het nut van een visie is dat de gemeente daar nieuwe initiatieven aan kan toetsen. Of een nieuwe ontwikkeling wel of niet gewenst is kan verschillen per locatie. Daarvoor is het nuttig de gewenste ‘functie en positie’ van de verschillende centrumgebieden in de gemeente te benoemen: ofwel de visie op de gewenste winkelstructuur. Het verzorgingsgebied van een centrum, ofwel het aantal inwoners dat gericht is op dit centrum, is daarvoor vaak bepalend.

Wat stond er in voorgaande visies?

De Detailhandelsvisie van de gemeente uit 2009 en de Retailvisie van MKB Westland uit 2016 doen beide uitspraken over de gewenste winkelstructuur. Deze visies worden hier kort beschreven.

Het doel van de Detailhandelsvisie gemeente Westland 2009 is dat de verschillende Westlandse kernen hun eigen winkelvoorzieningen houden. In dit beleid kiest de gemeente voor de concentratie van winkels in de centrumgebieden. Binnen de winkelstructuur heeft het centrum van Naaldwijk een speciale rol als dé locatie voor winkels met een bovenlokaal karakter. In de overige plaatsen, met uitzondering van Ter Heijde en Heenweg, wordt een winkelaanbod nagestreefd dat past bij de omvang van de plaats. Daarbij geldt dat de gemeente in al deze negen kernen minimaal dagelijks winkelaanbod, zoals een supermarkt, wil behouden. Uitbreiding van de clusters van volumineuze winkels (o.a. woonwinkels, tuincentra, bouwmarkten), zoals woonboulevard Naaldwijk, is niet gewenst, om overaanbod te voorkomen.

In de Retailvisie Westland uit 2016 van MKB Westland worden geen radicaal andere keuzes gemaakt dan in het beleid van de gemeente uit 2009. Wel worden die keuzes verder aangescherpt, bij de tijd gebracht en geconcretiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld benoemd dat de ambities voor Naaldwijk als recreatief winkelcentrum met een functie voor meer dan de eigen kern een veel grotere uitdaging zijn geworden sinds 2009. De andere acht centra in de gemeente zijn opgedeeld in categorieën, die passen bij het verzorgingsgebied van het centrum (zie kaart hierboven): lokaal compleet (‘s-Gravenzande en Wateringen), lokaal boodschappen (Monster en De Lier), lokaal basis (Honselersdijk en Poeldijk), en lokaal supermarkt (Maasdijk en Kwintsheul). Het dreigende leegstandsprobleem in verschillende centra wordt in deze visie benoemd en er worden compacte(re) centrumgebieden aangegeven.

Vraag aan u

  1. Vindt u het logisch om de komende jaren te blijven inzetten op de concentratie van nieuwe winkelontwikkelingen in de centrumgebieden?
  2. Vindt u het logisch om vast te houden aan de positionering van de centra zoals in de Retailvisie van MKB Westland?
  3. Hoe zou u het specifieke ‘profiel’ van uw lokale winkelgebied beschrijven?
13 Commentaren
Oudste
Nieuwste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties