Welkom!

Na 10 augustus: dank voor al uw reacties, nieuwe reacties zijn niet meer mogelijk.

Fijn dat u de tijd wilt nemen om mee te denken over de toekomst van de Westlandse winkelgebieden.

Als gemeente willen we in Westland gezellige en leefbare dorpscentra, die ook in de toekomst aantrekkelijk blijven voor onze inwoners en bezoekers. Met basisvoorzieningen in alle kernen en een breed aanbod in de grotere winkelgebieden. Zo is en blijft Westland een prettige gemeente om te wonen, winkelen, ondernemen, werken en recreëren.

De coronacrisis raakt de detailhandel en met name de horeca, de mode en non-food branches, hard. De crisis heeft ook gezorgd voor een verplaatsing richting digitale aankopen via webwinkels. In hoeverre de coronacrisis een blijvend, negatief effect heeft op de fysieke winkels moet de toekomst uitwijzen. Als wethouder economie wil ik onze kernen bruisend en toekomstbestendig houden en maken!

We hebben als gemeente aan DTNP gevraagd ons hierover te adviseren in de vorm van een nieuwe detailhandelsvisie. In deze visie schrijven zij op welke ontwikkelingen op welke plek gewenst zijn, hoe deze elkaar kunnen versterken en welke rol we daar als gemeente in hebben. Deze visie is er niet alleen voor de gemeente, maar zeker ook voor u als inwoner, ondernemer of vastgoedeigenaar. We vinden het dan ook belangrijk dat u de kans krijgt om uw ideeën over de toekomst van de detailhandel met ons te delen.

Ik nodig u dan ook van harte uit om uw ideeën over de toekomst van de Westlandse winkelgebieden op dit online platform achter te laten.

Met vriendelijke groeten,

Wethouder Albert Abee

Wethouder Albert Abee, Gemeente Westland
© Thierry Schut

Online participatie

Omdat het op dit moment nog lastig is om in grote groepen bij elkaar te komen, heeft DTNP een mooi alternatief gevonden in de vorm van dit online platform. Op dit platform kunt u tot 10 augustus aangeven wat u graag ziet in een gezellig en levendig dorpscentrum, welke basisvoorzieningen daar volgens u bij horen en ook hoe u denkt dat de centra in de toekomst aantrekkelijk kunnen blijven.

Bestaande stukken

Op deze website wordt soms verwezen naar bestaande visies uit het (recente) verleden, zowel van de gemeente als van ondernemersverenigingen: